Rommel aangepast 940_260.JPG

Het beroep van Professional Organizer komt oorspronkelijk uit de de Verenigde Staten. Daar is het inmiddels helemaal ingeburgerd om in bepaalde situaties de hulp van een Professional Organizer in te roepen. 

In Nederland groeit de beroepsgroep flink en steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze vorm van concrete en actiegerichte hulp. 

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers gebruikt de volgende omschrijving: Een Professional Organizer (PO) is iemand die begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Een Professional Organizer helpt mensen keuzes te maken die hen in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen en meer grip op hun leven en energiebalans te krijgen.

Tip: dit korte en heldere introductie filmpje van de NBPO  


Kernbegrippen:

  • Samen: je staat er niet alleen voor, ik ga samen met jou aan de slag om jouw gewenste doel te bereiken 
  • Haalbaar: ik bespreek met jou je wensen en help je ze te vertalen naar een voor jou haalbare doelstelling
  • Praktisch: het intake gesprek is bedoeld om kennis te maken en je specifieke situatie door te spreken. In de daarna volgende afspraken ga ik samen met jou praktisch aan de slag om de door jou gewenste doelen te behalen
  • Stap voor stap: Elke reis begint met de eerste stap. Ik help je de plannen in je hoofd om te zetten naar concrete actiestappen, bespreek samen met jou hoe deze uitgevoerd kunnen worden en ga daarna samen met jou "hands on" aan de slag om dit ook te gaan doen
  • Leren door doen: door het geven van tips, begeleiding en praktische ondersteuning help ik je nieuwe vaardigheden aan te leren
  • Geloof in eigen kunnen: de vaardigheden die je leert, helpen je weer grip op je huishouden, je papierenl of planning te krijgen. Als je dit gaat ervaren, kom je weer in een positieve 'flow'