Header_Blog_website.jpg

'Wegens omstandigheden zijn wij gesloten'.

VenDgesloten 1

Een treurige aanblik in de stad vandaag. De V&D, gesloten vanwege faillissement. Kortetermijn denken van geld en bezit heeft de overhand gehad, misschien al lange tijd.
Ok… het raakt me misschien ook zo omdat mijn eerste echte baan bij de V&D was en ik er zo’n fijne tijd heb gehad. Maar mensen zijn toch uiteindelijk het belangrijkste ‘kapitaal’. En hierin investeren brengt uiteindelijk toch het meeste op!

1 + 1 = 3
Samen bereik je meer dan alleen. Maar óók meer dan je allebei alleen zou bereiken. Dus niet alleen een verdubbeling, maar door samenwerken kan er iets nieuws ontstaan, iets wat niet een optelling van de beide delen is; iets, wat er tot dan toe nog niet was.
Ik heb dit ondervonden in de samenwerking met collega Monique Hendriks tijdens de voorbereidingen voor de Opruimkring die wij het afgelopen half jaar in Oss verzorgd hebben. Door elkaar als Professional Organizers -en als mens- te bevragen, elkaar uit te leggen wat je bedoelt, elkaar tips te geven en elkaar scherp te houden, hebben we een Opruimkring kunnen bieden die meer was dan onze afzonderlijke inbreng. En het heeft ons zoveel plezier gegeven!

Kort termijn effect van spullen
Spullen kunnen ook plezier geven, maar vaak is dit voor de korte termijn. Denk maar aan hoe snel die nieuwe telefoon, die nieuwe bank, die leuke hebbedingetjes al weer gewoon worden, en hoe snel je alweer verlangt naar het volgende; hoe snel je al weer verleidt wordt om opnieuw een aankoop te doen.  Investeren (van jouw tijd, energie, aandacht) in mensen daarentegen brengt plezier en een gevoel van geluk wat zich alleen maar vermeerdert, uitbreidt….

Iets voor een ander doen maakt blij
In de Volkskrant (Sir Edmund, 30-1-2016) stond een interessant artikel over altruïsme: Allerlei wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat door iets voor een ander te doen, zonder er iets voor terug te verwachten, maakt dat je je beter voelt, positiever in het leven staat, en zelfs dat het je gezondheid ten goede komt. Het uitproberen waard! En dat kan al op kleine schaal. Bv. door de deur voor iemand open te houden. Of een stukje papier op te rapen wat op de grond is gevallen. Of iemand met 1 artikel in het mandje voor te laten gaan bij de kassa als je zelf met een volle kar staat te wachten. En natuurlijk zijn er ook kanttekeningen, zeker als het geen vrijblijvende handeling meer is, maar je het als een verplichting voelt.

Maar dat gevoel van energie en plezier… daar gaat het mij om. Wat je ook kunt ervaren door samen ergens mee aan de slag te gaan, bv. samen een boek te lezen en hierover te praten, of samen te wandelen, of samen aan een project te werken...

En daar heb je niet heel veel spullen voor nodig!

Annemieke Belgraver, 17 februari 2016